logou3.gif (275993 bytes)
下一層網頁:

 

 

 

十一、楚漢相爭與劉邦勝利

項羽實行分封,宰制天下,有人認為不公,田榮首先在齊國反對項羽。項羽親自攻齊。劉邦則乘機平定三秦,並發大兵出關,聲討項羽攻占彭城。項羽聞變,回師大破漢軍,進而圍劉邦於彭城

劉邦退至滎陽(河南廣武),得蕭何自關中補充壯丁及軍需,與項羽相持於滎陽、成皋(河南氾水)間。劉邦命韓信渡河,經略河北,迂迴楚的後方,彭越則以游兵絕楚糧道,項羽部將九江王英布也叛楚歸漢,使其勢力大削。

漢王用謀臣陳平計謀,以重金縱反間於楚,使項羽疑其楚將鍾離昧、龍且與謀臣范增,使楚軍陣營分化,削弱實力。

項羽自知兵少食盡,形勢日趨不利,遂接受劉邦的和議,中分天下,約以鴻傋(河南滎陽境)為界,以東屬楚,以西屬漢。

項羽自以為和約已成,引丘東歸。劉邦從陳平張良之計,棄和背約,追擊項羽,圍項羽於垓下(安徽靈壁東南)。羽突圍南走,至烏江(安徽和縣東北),本可渡江捲土重來,但自覺「無顏見江東父老」,便在「此乃天之亡我,非戰之罪」悲嘆聲中自刎而死。楚漢之爭(西元前205∼前202年),至此結束。

楚漢之爭,漢勝楚敗,原因頗多。劉邦善於用人,張良、蕭何和韓信三傑的專長充分發揮;項羽剛愎自用,僅一謀臣范增,竟被劉邦設計離間而去,劉邦為人寬和,豁達大度,入關後即與秦父老約法三章:「殺人者死,傷人及盜抵罪」,並廢秦苛法,秦人大喜;項羽勇悍殘暴,阬秦降卒,西屠咸陽,焚秦宮室,夷平三齊,殘害生民,大失人心。

此外,漢軍後勤補給無匱而楚軍常乏食,漢軍據敖倉之粟以為軍食,又有關中的補給;而楚軍常為彭越絕其糧道,未能持久作戰。最後,劉邦權謀、機智過人,也是其勝利之處。如韓信破齊,請立「假王」以資治理,劉邦原為憤怒但經陳平、張良「躡足」的暗示,劉邦改口正封「齊王」,以化解政治危機。劉邦中伏弩心胸,假裝捫足言:「虜傷吾趾」以安定軍心。這些顯現劉邦反應機智、適當,使他邁向成功之道。

 


同一層網頁:[ 商鞅變法 ] [ 合縱與連橫 ] [ 李斯 ] [ 秦朝的建立 ] [ 楚漢相爭 ] [ 文景之治 ] [ 七國之亂 ]
上一層網頁:[ 封建與郡縣 ]
 
出去走走: